E DEFTER ZORUNLULUĞU HAKKINDA

e-Defter Tutma(Kullanma) Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?
e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), geçmek zorundadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler, 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren geçmek zorundadır.

e-Fatura sistemine dahil olan tüm mükellefler
2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler
Bağımsız denetime tabi olan şirketler
Söz konusu mükellefler, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra e-Defter sistemine geçmek zorundalar.

Ayrıca Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilir.